Spirituele wetten doorgronden kan je helpen bij het realiseren van eenheidsbewustzijn.

Spirituele wetten lijken wel antieke concepten!

  • Iets is van materie en aanraakbaar of het verdwijnt en lost op 
  • Als materie niet bestond zou er ook geen ruimte zijn 
  • Maar als de twee tegelijkertijd bestaan, dan dient de één de ander te zijn, alleen omgekeerd. 
  • Waar geen beweging is, is ook geen tijd 
  • Energie kan daarom niets anders zijn dan het omgekeerde van tijd

Spirituele wetten zijn afgeleid van de Natuur

De veelomvattende kennis van onze voorgangers zoals de Egyptenaren en de Maya’s werd afgeleid van de natuur. Deze beschavingen kenden de diameter en relatieve posities van de sterren, planeten en onze maan. Hun architectuur was gebaseerd op de principes uit de natuur. Onze beschaving is het contact met de natuur verloren, we verwoesten onze planeet en vele levensvormen. Als je goed kijkt naar bloemen en bladeren van planten dan kan je Heilige Geometrie herkennen. 

Spirituele wetten gaan over de Rechter Hersenhelft

Leonardo Da Vinci Canon vol met spirituele wetten
Leonardo Da Vinci Canon vol met spirituele wetten

Antieke kennis is logisch, eenvoudig en zeer effectief. Onze voorouders vonden Heilige Geometrie heel belangrijk. De geometrie is verbonden met muziek en bewustzijn. De toepassing van Heilige Geometrie tref je aan in de kunst en bouwwerken van de Egyptenaren en Grieken. We gebruiken zelf heel veel geometrie als een blauwdruk om onze cellen te laten groeien van de conceptie tot aan een volwassen persoon. De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat deze logische vorm van spiritualiteit zeer geavanceerd is en geheim is gehouden in de kloosters gedurende vele eeuwen. 

Spirituele wetten zijn geheim gebleven gedurende eeuwen

Antieke kennis is geheim gebleven gedurende vele eeuwen in de kloosters van alle religies. De kennis in het westen is via de Grieken tot ons gekomen. De Grieken hebben hun kennis van de Egyptenaren ontvangen. De Egyptenaren hebben hun kennis ontvangen via buitenaardse beschavingen en rassen. De Tibetanen hebben hun kennis met de grootste voorzorg bewaakt in de vele typen zand mandala’s en Boeddha beelden. De Tibetanen hebben hun kennis van grote Hindoeïstische meesters van 1000 N.C. Deze grote Hindoeïstische meesters kregen hun kennis van de grote verloren Vedische Beschaving van 6.800 V.C. in het gebied van India, Irak, Iran en Pakistan. Deze beschaving ontving hun kennis via een buitenaardse beschaving. 

Spirituele wetten zien Spiritualiteit en Wetenschap als één

Voor de Egyptenaren, Tibetanen en Maya’s zijn spiritualiteit en wetenschap één. Zij hadden een veel rijker intuïtief leven en stonden in zeer goed contact met de aarde en de kosmos. Gevoelens als liefde en vreugde, welke wij allemaal willen vinden, kan je eenvoudig oproepen indien je weet hoe het moet. We betreuren het dat de grote kennis van deze oude verloren beschavingen vandaag de dag niet bij een veel groter publiek bekend is.

Egyptische kennis
Egyptische kennis reizen door dimensies

Onze wetenschap heeft zich in een richting ontwikkeld, waarbij de gezondheid van de planeet en de kosmos totaal op de achtergrond zijn geraakt. Alleen al vanuit dit gezichtspunt waren deze oude beschavingen veel verder ontwikkeld. Met behulp van Antieke Kennis uit deze beschavingen kan je een betere omgeving realiseren en zeer snel spirituele realisaties krijgen. 

Spirituele wetten gaan over Energie Lichamen

Mensen hebben niet alleen een fysiek lichaam. Ook een vitaal, emotioneel en gelukslichaam. Evenwel zijn bij de meeste mensen deze niet fysieke lichamen in verval geraakt en zijn we het contact verloren. Het is heel eenvoudig om het bestaan van niet fysieke lichamen aan te tonen. We herkennen allemaal charismatische personen. Hun fysieke lichaam lijkt meer te leven en hun gezicht straalt meer licht uit.

Wanneer personen in een groot energie lichaam leven zijn ze meer bewust, hebben meer energie hetgeen wij als charisma bestempelen. Bewustzijn is de vaardigheid om te voelen en het begrijpen van de spirituele taken. Zie de levensbloem constructie.

Fysieke Lichaam 

De meeste onder ons zeggen zich alleen bewust te zijn van het fysieke lichaam maar hebben geen enkel idee waar zich alle organen en klieren bevinden. Vanuit de reguliere geneeskunde gezien zijn de klieren het meest moeilijk te doorgronden. Wetenschappers zijn momenteel heel ver met DNA en genetische onderzoeken, evenwel van het hormoon systeem hebben ze nog maar heel weinig kunde. Op dit moment schrijven de regulieren artsen medicijnen voor en bekijken ze of de patiënt er goed op reageert. Voor alle duidelijkheid reguliere artsen doen heel goed werk in heel veel situaties. De oorzaak van de situatie met de hormonen is: onze organen en klieren zijn verbonden met de energievelden, welke zich zowel binnen als buiten het lichaam bevinden. 

Vitale Lichaam

Het Chinese acupunctuur systeem wordt dikwijls in de vorm van een orgaan klok gepresenteerd, waarin de 12 meridianen en belangrijkste energie kanalen worden beschreven. In antieke Vedische geschriften en in het Tibetaanse Boeddhisme worden duizenden energie kanalen beschreven met hun specifieke functies. 

Vele concepten zijn verbonden met geometrische figuren, de planeten en de sterren. In de Ayurveda de studie naar fysieke gezondheid op basis van de 5 elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether wordt heel veel in groot detail beschreven. Afhankelijk fysieke eigenschappen van het menselijk lichaam zoals het geraamte, de tong, de oren en de ogen word een diagnosis gedaan. Hieruit komen 3 hoofd typen mensen qua energie systeem. Op basis hiervan biedt Ayurveda een zeer geavanceerd voeding advies systeem voor balans en vitaliteit. Het is gebaseerd op het principe “Wat je eet dat ben je”. 

Als je bijvoorbeeld een over actief navel centrum hebt met veel vuur in je systeem en je gaat vervolgens voeding nuttigen met een hoog vuur gehalte dan doe je de balans daar geen goed mee. Het zal resulteren in maag problemen en verslavingen om het vuur af te voeren. Zodra je voedsel nuttigt waarin het element water overheerst zal je vuur van nature afkoelen en kom je meer in balans. 

Emotioneel Lichaam

Het emotionele lichaam omringd het Vitale Lichaam. Het emotionele lichaam bevindt zich met name buiten het fysieke lichaam en een spiegel van je emotionele lichaam is opgeslagen in je organen. Het fysieke lichaam kent solide en holle organen met verschillende functies. Het Emotionele Lichaam heeft veel invloed op het Vitale Lichaam. Wanneer je niet vrolijk bent en zwaar aanvoelt als gevolg van gebrek aan energie, heb je nergens interesse in. Als je verliefd bent heb je geen behoefte aan voedsel en heb je opeens heel veel energie. 

Geluk (wijsheid) Lichaam

Het Geluk Lichaam omringd het Vitale Lichaam. De contouren van de energie bol bevinden zich ver boven je hoofd. Het Geluk Lichaam heeft een grote invloed op het Emotionele, Vitale en Fysieke Lichaam. Bijvoorbeeld wanneer je moe bent en je hoort een liedje op de radio welke hele leuke herinneringen naar boven brengt dan kan je helemaal uit je dak gaan en bijvoorbeeld gaan dansen. Zodra je dit doet is je vermoeidheid opeens weg als sneeuw voor de zon. 

Spirituele wetten gaan over Kosmische Ademhaling 

De meeste onder ons kennen alleen ademhaling van lucht door onze longen. Wanneer je kijkt naar baby’s dan zie het Fontanel boven op de schedel en het Perineum onderaan bij de anus bewegen. Het centrale energie kananaal van het menselijk lichaam is het belangrijkste meditatie object in de meeste spirituele tradities. Het is mogelijk om gericht energie door dit kanaal te laten stromen.

Vele Yoga oefeningen maken gebruik van de 2 neusgaten met ademhalen. Wij hebben een sterk vermoeden dat dit anders werd bedoeld in de oude geschriften. De neusgaten zijn letterlijk vertaald terwijl de meesters uit de oudheid de Fontanel & het Perineum bedoelden.

In enkele gevallen refereerden de meesters naar geometrische figuren, welke zijn gerelateerd aan het fysieke lichaam van de mens. De meeste van ons hebben sterke blokkades in ons centraal kanaal, wat allerlei problemen veroorzaakt. Het systeem dient weer geactiveerd te worden m.b.v. de Heilige Geometrie. Zie bewustzijn verruiming programma met retraites.

Spirituele wetten beschrijven de Heilige Geometrie

Bouwstenen van het leven 

Heilige Geometrie is als een magische gereedschap kist, welke je kan toepassen voor veel dingen, doordat de Heilige Geometrie de bouwstenen zijn voor het groeien van cellen en bewustzijn. 

Gladstrijken van emoties

Al je fysieke, mentale en emotionele energievelden worden in stand gehouden door geometrische figuren. Zodra je de hoeken, lijnen en oppervlakten visualiseert, strijk je de emotie glad, welke is geassocieerd met de desbetreffende geometrische figuur. Vooral trauma’s – Vernauwende Emoties die vasthouden aan oude pijnen – worden verwijderd uit je systeem. 

Methode voor vergroten bewustzijn

Vele mensen hebben moeite met het visualiseren van mannelijke (Tetraheder en Kubus), vrouwelijk (dodecaheder en icosaheder) of kind (Dubbele Piramide, Witte Bol en Zwarte Bol) vormen of combinaties van deze. Vanuit ervaring is gebleken dat het moeilijker is om een Witte Bol te visualiseren dan een Kubus met een Witte Bol. Alle geometrische vormen zijn als Lego Bouwstenen, welke in en op elkaar passen. Bovendien kan je van de ene bouwsteen een andere maken en daarin schuilen de grootste spirituele geheimen. Evenwel bestuderen niet veel mensen deze wetenschap, aangezien de de waarde voor hun bewustzijn er niet in herkennen. 

Spirituele wetten betreft Kosmische Wetten 

Kosmische wetten zijn spirituele begrippen en zienswijzen welke gaan over de rol van een individu in de gehele creatie; Deze kennis is een belangrijk beginpunt om mensen bewust te maken van hun rol in het grotere plaatje. En hen bovendien te laten realiseren dat een individu niet moet pretenderen het centrum van het universum te zijn. 

Het universum is mentaal

Het universum beweegt naar links, hoewel er ook een rechtse draaibeweging in zit. Draait meer dan naar rechts dan naar links waardoor er een optische illusie is.

Niets staat stil alles beweegt

Zowel onze planeet als wij zelf en alle elektronen en neutronen bewegen zich met een enorme snelheid door de ruimte. 

Alles beweegt in golfbewegingen

Alle waarnemingen verschijnen en verdwijnen. Net zoals onze adem door onze longen. Ook het universum heeft een ademhaling. De zwaartekracht van de maan op de aarde veroorzaakt de eb en vloed van de oceaan, welke de bron is van het leven in de oceaan. Zonder eb en vloed zou de oceaan een levenloos meer zijn. 

Zo boven zo beneden

Alle sterren en planeten zijn een reflectie van onze energie velden. Als je contact maakt met de planeten en sterren dan verander je van binnenuit. 

Zo van binnen zo van buiten

Je ouders, familie, kinderen en alle personen in je omgeving zijn een reflectie van je eigen innerlijk. Zodra je personen irritant vindt of boos op hun wordt, dan zegt dat meer over jou dan over hen. Zodra je deze wet echt goed begrijpt en leeft dan wordt je vaardig in het controleren van de belangrijkste emoties door eerst de emoties te begrijpen.

Creëer van binnen en manifesteer van buiten

Vele mensen willen de buitenwereld naar hun hand zetten. Dit is onmogelijk. Vele omstandigheden waar je geen invloed op hebt, hebben wel invloed op jou. Doordat de controle over hun leven mislukt, komen de wensen van velen niet uit en leeft men in boosheid en angst. Als je van jezelf houdt en je liefde hebt voor alles wat leeft en beeft kan je een ander innerlijk visualiseren en programmeren. Zie de workshops Power of Imagination en Power of Programming. De buitenwereld reageert dan op jouw innerlijke wereld. 

Reïncarnatie en vader en moeder

Voordat je naar de planeer aarde komt ken je jouw ouders al 1,5 jaar voor de conceptie. In sommige gevallen zorgt je baby ervoor dat ouders elkaar ontmoeten en een relatie aangaan. Je vader en moeder lijken heel veel op jou en hebben 1 of meer van dezelfde levenslessen. De ouder welke het meest op je lijkt, veroorzaakt de meeste confrontaties en soms frustraties. De andere ouder geeft je de meeste warmte en comfort. Vele volwassenen willen niet vergeleken worden met hun vader en of moeder en vernauwen hierdoor hun eigen vader en moeder geometrische energie velden. 

Van elke geometrische figuur bestaan aan de linker en rechter kant een identieke vorm: de vader vorm, het kind (jij) en de moeder vorm. Wanneer deze linker en of rechter vormen zijn vernauwd dan ontstaan allerlei problemen: bijvoorbeeld een lage eigenwaarde en gevoeligheid voor manipulatie. Je dient dan te mediteren op de vader en of moeder vorm en jouw geometrische vorm elke dag weer even groot te maken. Belangrijk is dat dit met liefde gebeurt richting je ouders, te meer aangezien je heel afhankelijk van ze was toen je een baby, peuter, kleuter en tiener was. 

Afstand bestaat niet

Nadat je bewustzijn is verruimd, leer je hoe je de zintuigen kan hanteren op afstand zonder enige vorm van beperking. Dit kan je reistijd en kosten schelen. En bovendien wanneer je op afstand waarneemt lijkt het betrouwbaarder te zijn aangezien het mentaal oordelen niet zo snel er tussendoor sluipt. 

Bezittingen zijn niet van jou

Vele mensen geloven dan hun bezittingen van hun zijn. De uiterlijke manifestatie van hun bezittingen vergroot hun eigenwaarde. Dit staat ver af van de realiteit.

Onderzoek maar jouw onroerend goed bezittingen. Je hebt het huis gekocht met geld via je werk. Je baas heeft je in dient genomen. De bank heeft de hypotheek verstrekt op basis van je tijdelijke vaste arbeidscontract. Zonder de vorige eigenaren van het huis kon je het niet kopen. De mensen die de architect hebben betaald en het huis hebben laten bouwen hebben er voor gezorgd dat je verliefd bent geworden op het huis. De architect heeft bouwkunde gestudeerd en is opgeleid door vele professoren, hetgeen uiteindelijk leidt tot het ontwerp van “jouw huis”. Om het huis te laten bouwen hebben vele constructie werkers moeite gestoken in “jouw huis”.

Alle materialen van het huis zijn ontworpen, gefabriceerd en vervoerd door andere mensen. Met andere woorden alle bezittingen – ook voedsel – is ondersteund door de energie en aandacht van andere mensen en zijn niet jouw bezittingen. Je mag ze alleen gebruiken op dit moment in je leven. Deze wijze van denken reduceert gehechtheid en maakt weer eens duidelijk dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. 

Spirituele wetten op nr 1 Oorzaak en gevolg

De oorzaak van vernauwend bewustzijn is het gevolg van Druk in het Leven, waardoor de zintuigen niet of minder goed functioneren, waardoor de wereld er anders uitziet, met meer stress, verkeerde beslissingen, schade aan anderen, schade aan de planeet. Negatieve acties en de gevolgen zijn zeer uitgebreid verwoord in het Tibetaanse Boeddhisme. Het Boeddhisme kent allerlei niveau van commitments om beoefenaars te helpen bij het volgen van belangrijke spirituele wetten.