Spirituele ontwikkeling of spiritualiteit ontwikkelen. Gedachten vanuit ons collectieve mentaal denken heeft een ontwerp fout in ons gezamenlijke DNA. Er is iets misgegaan en het is nog niet hersteld. Een continue stroom van gedachten en mogelijk ook piekeren is het gevolg. Hoe kan je gedachten stiller krijgen? 4 lessen voor spiritueel ontwikkelen.

2 nabijgelegen sterrenstelsels beïnvloeden elkaar inzicht voor spirituele ontwikkeling
2 nabijgelegen sterrenstelsels beïnvloeden elkaar

Opheffen Illusie van het zelf

Het gevoel van verlatenheid als kind creëert een eerste grote wond. Dit kan voelen als eenzaamheid, eenzaamheid in groepen, niet gezien zijn door ouders, kennissen of partners. Dit gevoel wordt onbewust actief in al onze relaties. Het kleurt ze in.

Dit gevoel van afscheiding ontstaat op een natuurlijke wijze tussen de leeftijd van 2 en 3 jaar oud. Voor dit moment ervaart een baby elke frame van een Donald Duck film één voor één doordat het eenheidsbewustzijn aanwezig is.

De baby leeft in het moment en kan vrolijk of bedroeft zijn afhankelijk van het moment. De baby vergeet de vorige frames die al ervaren zijn. En maakt zich geen zorgen over de frames die nog volgen. De baby leeft in het heden en ervaart een ontwaakte staat.

Zodra de filmprojector sneller gaat draaien ontstaat er de illusie van een Donald Duck film. Hetzelfde gebeurt op die jonge leeftijd zodra een geometrisch figuur in het hoofd van de baby sneller gaat draaien. Op dat moment ontstaat de illusie van het zelf.

Kies ervoor om bewust te worden van de pijn van jouw innerlijk kind door naar binnen te keren. Dit is zeer belangrijk voor je spirituele ontwikkeling.

appel valt niet ver van de boom belangrijk voor spirituele ontwikkeling
appel valt niet ver van de boom

Spirituele ontwikkeling : Accepteer dat je op je ouders lijkt

Voordat je wordt geboren ken je jouw ouders al 1,5 jaar. Als ze nog niet samen zijn breng je ze bij elkaar. Je houdt van hun op een onvoorwaardelijke manier. Je weet tot in elk detail hoe je leven eruit zal zien. Dit is een Boeddhistische geloofsovertuiging vanuit het Tibetaanse Dodenboek.

In heel veel gevallen houden kinderen niet van één of beiden ouders. Dit gevoel is afgeleid van de emotionele lading welke ouders doorgeven aan hun kinderen door met hun te leven. Bovendien komen kinderen voort uit het fruit van de ouders. De uitdrukking: :”De appel valt niet ver van de boom” geeft dit heel goed weer. Hoe lang heb je met het idee rond gelopen dat je niet op één of beiden ouders wenst te lijken? Zodra je ouder dan 40 jaar bent komt de acceptatie meer vanzelf.

appel valt niet ver van de boom in jouw hand concept voor spiritualiteit ontwikkelen
appel valt niet ver van de boom in jouw hand

De zware emotionele energie is heel vaak overerft vanuit de 2 familielijnen. Dit is bekend onder de term karma. Indien je hier niet bewust van bent is het heel moeilijk om er doorheen te breken. Een grote hoeveelheid angst is opgeslagen in deze emotionele wonden. Beoefen innerlijke integriteit om deze schaduwkant af te zwakken.

Spirituele ontwikkeling : Spreek steeds meer de waarheid

Liegen is een uiting van een innerlijk conflict. We liegen om de waarheid te verbergen. Ons collectief mentaal denken heeft weerstand voor de waarheid. Zodra je de waarheid spreekt gebeurt er niets. Het mentale denken tracht je hiervan te weerhouden. Zodra je meer en meer vertrouwd raakt met de waarheid spreken wordt het mentaal denken kalm. Je krijgt minder gedachten.

We denken dat het heel ingewikkeld is maar het is heel simpel. Je zult de angst ervoor snel kwijt geraken. We zijn zo gewend om één perfect gefixeerd zelfbeeld in stand te willen houden. Het collectieve mentale denken bewerkstelligt dit. Dit weerhoudt ons van spiritueel ontwikkelen. Het houdt je weg bij jouw eigen innerlijke waarheid. Het is een spiegel. Zolang we andere mensen ondersteunen of bekritiseren zullen we nimmer tevredenheid ervaren. Alle discussies gaan eigenlijk over de aanval op zelfbeelden.

We zonderen ons van bepaalde mensen af. Relaties dienen eigenlijk verstorend te werken, zodat het imago – welke we in stand willen houden – ter ziele gaat. Indien er geen verstoring zou zijn is er ook geen groei en gezonde expressie van het zelf. Sta de kritieken en verstoringen toe. Ze zijn nodig om met jezelf in contact te komen. Al het denken is een beweging weg van de waarheid en versterkte rusteloosheid.

Hoe komt het dat we een verslaving hebben met liegen? We hebben goede en slechte zelfbeelden over onszelf. Ook zijn we geobsedeerd met het goede zelfbeeld. Bovendien willen we één perfect zelfbeeld aan de buitenwereld laten zien. Deze fixatie vanuit het collectieve mentale denken kost veel energie.

Er is niet 1 versie van het zelf: alles verandert voortdurend jij ook

Je bent niet één persoon – dat is wat het collectieve mentale denken – je wil doen geloven door jou als persoon te fixeren. Je bent een set aan persoonlijkheden. Bovendien verandert je continue afhankelijk van omstandigheden. Ervaar het leven zoals deze is. Het verandert voortdurend. Alles verandert. Iedereen verandert. Het Goddelijke verandert! Nadat je de vorige alinea hebt gelezen zijn er al weer duizenden cellen in jou gestorven en vervangen door nieuwe. Dus je naam opplakken lukt niet……je bent het al niet meer.

De eerder beschreven overtuigingen bij de 5 belangrijkste emoties vervullen bij dit mechanisme de cruciale en zeer specifieke rol. Hier geldt dezelfde oplossing als voor het mentale collectief denken te stoppen. Het credo is geen één zelfbeeld in stand te houden maar een diversiteit  aan onderdelen van het zelf te ervaren, welke naar gelang omstandigheden zich manifesteren. En ook de mensen en wereld om je heen op deze wijze te ervaren. Alles is veranderlijk! Dit bezig is cruciaal voor spiritualiteit ontwikkelen.

De schaduwkant van onszelf is destructief. Het heeft angst voor het oplossen van het zelf. Het mentale denken wil geen grotere acceptatie en expressie van het zelf. Om deze reden wordt de persoonlijke groei gesaboteerd. Het is als het ware dat jouw vader en moeder nog steeds met elkaar vechten.