Raja Yoga is een yoga school met een klassieke aanpak. Raja Yoga omvat het achtvoudige pad zoals opgeschreven door Patanjali. Leren mediteren is iets wat een steeds grotere groep van de bevolking zich eigen wil maken.. Dit betekent dat we geen Yoga school zijn die assana’s onderwijst. We willen meer diepgang en de leerlingen mee op reis nemen naar een wereld welk hun ziel aanspreekt.

Raja Yoga Doelstelling

Het uiteindelijke doel is om jouw energievelden perfect rond en gecentreerd in jouw hartchakra te krijgen, dat jouw zielsenergie door je heen stroom en dat jouw natuur talenten worden gebruikt. Je leeft vanuit je hart en hebt vertrouwen dat alles zich automatisch ontvouwd. Je bent zeer evenwichtig doordat jouw energievelden als het ware concentrische cirkels zijn. Deze zijn moeilijk te doordringen terwijl je met iedereen in verbinding staat.

Raja Yoga Filosofie innerlijke rust

De innerlijke rust waar we naar op zoek zijn in de drukte van het bestaan hoef je eigenlijk niet te zoeken. Deze is continue al aanwezig. We hebben er alleen geen verbinding mee doordat het mentaal denken overuren maakt en we de liefde voor de creatie zijn kwijt geraakt.  In de meditatielessen staan het opnieuw verbinden vanuit het hart, het omzeilen van het mentaal denken en de altijd aanwezige innerlijke stilte centraal.

Jyotisha wil de verdieping zoeken met zijn leerlingen. Hoelang je in een assana kunt staan is niet interessant. Het zoeken naar die assana’s waar je moeite mee hebt is wel interessant. Om die moeilijke assana’s perfect uit te voeren is er ontspanning en harmonisering van je energievelden nodig. En daartoe kunnen de technieken uit de Raja Yoga een uitkomst bieden.

Jyotisha heeft in 1995 de 3 jarige docenten opleiding afgerond bij het Raja Yoga Instituut. In de periode 2004-2013 heeft hij in deelgenomen aan veel Raja Yoga retraites bij Oneness University in India. Met toestemming van Oneness University heeft hij kennis en ingedaalde ervaring vanuit deze retraites mogen publiceren in Oneness Effort. In 2015 heeft hij de 3 jarige meesteropleiding afgerond van het Raja Yoga Instituut

Samengevat: focus op concentratie, meditatie, contemplatie en karma verbranding. Jouw zielsverbinding versterken !

Raja Yoga Filosofie
Raja Yoga Filosofie

Het achtvoudige pad van Patanjali wordt hieronder kort samengevat weergegeven:

1. Raja Yoga : YAMAS – universele waarden

geweldloosheid – waarachtigheid – eerlijkheid – seksualiteit – begeerte

Jij in relatie tot de buitenwereld.

Bewust worden van deze primaire waarden in jouw leven waardoor je de juiste beslissingen kunt nemen en kunt handelen op de manier die bij jou past. Eerst word je je bewust van alle bestaande gewoonten op het gebied van geweld, leugen, diefstal, onkuisheid en begeerte. Door deze principieel niet te accepteren krijg je meer tijd om na te denken en je standpunt terzake goed te bepalen. Je krijgt hierdoor veel meer rust.

2. Raja Yoga : NIYAMAS – idealen

zuiverheid – tevredenheid – matigheid – zelfstudie – overgave

Door deze idealen na te streven in je dagelijks leven in combinatie met de beoefening van de Yamas ga je in alle opzichten krachtiger functioneren. Aansluitend kun je dan een stevig fundament leggen voor je leven door zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelf-studie en overgave aan de Allerhoogste te beoefenen.

3. Raja Yoga Haarlem : ASANAS – fysieke houdingen

Wellicht voor iedereen de bekende Yogaoefeningen, die het lichaam niet alleen soepel maken maar ook een therapeutisch effect hebben. De assana’s dienen beoefend te worden in combinatie met de 7 andere onderdelen. Dan kun je lichamelijke gezondheid, kracht en soepelheid verkrijgen door fysieke houdingen. de vele fysieke houdingen (Asana’s) op een succesvolle wijze te beoefenen vermijd je te zweten, ondanks het strekken van je lichaam. Elke keer dat je oefent houd je de houding wat langer aan, zonder te bewegen, te trillen en te zweten. .Je lichaam herstelt helemaal en wordt fit doordat bepaalde energiecentra (Chakra’s) gestimuleerd worden en in harmonie (Sattva) gehouden worden. Er zijn 18 categorieën Asanas waarbij 1, 2 of 3 chakras worden gestimuleerd.

4. Raja Yoga : PRANAYAMA – energiebeheersing

Oefeningen om je energiestroming te balanceren en te centreren rondom je hartchakra. Een oneindige, dubbele energiestroom (Shiva and Shakti) is de fundamentele bouwsteen van je wezen. Er zijn twee in/uitgangen: één bevindt zich ca 15 cm boven je kruin en één bevindt zich in je bekkenbodem. Er zijn  acht typen Pranayama’s om de kwaliteit en de kwantiteit van jouw energie tussen de twee in/uitgangen te herstellen. De oefeningen zorgen ervoor dat je tijdelijk gezond, soepel en sterk wordt.. Het betekent de eclipsen van de 5 elelementen te transformeren naar 5 centrische bollen in het hart chakra. Omdat je energiekanalen door de voorafgaande stappen grotendeels vrijgemaakt zijn van knelpunten, kun je vervolgens met de beheersing van je energiestromen beginnen en je vitaliteit en kracht drastisch verhogen. Er zijn ook elf technieken, energiezegels Mudra’s, om verschillende energie niveau’s met elkaar te verbinden. Zo kun je altijd over voldoende energie beschikken om te leven, of om de kwaliteit van je leven te verbeteren.

5. Raja Yoga : PRATYAHARA – onthechten

Doordat je steeds zuiverder en gevoeliger wordt ervaar je meer verdriet en pijn bij je zelf en anderen. Het terugtrekken van de 5 zintuigen is een krachtige oefening. Hierdoor word je echter ook veel gevoeliger op zintuiglijk en motorisch vlak, zodat dan terugtrekking van energie of onthechting een pure noodzaak is om je emotionele en mentale rust te behouden.  Er zijn vier verschillende soorten onthechting oefeningen (Pratyahara’s) om controle te verkrijgen over je zintuiglijke en motorische organen. Deze helpen ook bij de controle van je gedachten, emoties en stemmingen.

6. Raja Yoga  : DHARANA – concentratie

Concentratie door je aandacht te richten op een gekozen onderwerp. Veelvuldig zal worden geoefend met het nada geluid tussen je slapen midden in jouw hoofd. Dit ontrekt energie aan alle andere gedachten waardoor jouw concentratievermogen toeneemt. Door concentratie van je aandacht op een enkel gekozen object verhoogt je mentale kracht.  Er zijn vier stappen om een correcte concentratie (Dharana) te verwerven en vier soorten concentratie om een totale gezondheid en een hoger bewustzijn te verkrijgen.

7. Raja Yoga : DHYANA – meditatie

Zodra je een periode in zachtheid kunt concentreren zonder onderbreking spreekt men van meditatie of éénpuntige concentratie of gerichtheid. Wanneer er geen onderbrekingen meer optreden in je concentratie heb je meditatie bereikt, of eenpuntige gerichtheid van je aandacht.

8. Raja Yoga : SAMADHI – contemplatie

Bij Samadhi is er geen enkele afleiding meer. En dan kan ‘een andere wereld’, die van heldere waarneming voor je open gaan. Er zijn 8 verschillende vormen van Samadhi. Tenslotte verkrijg je ware kennis, geluk en vreugde, samen met het ontwaken van para-normale vermogens, door de geweldige kracht van contemplatie, de techniek van beheersing van het bovenbewustzijn. Ze laten je echte vreugde, liefde en vrede ontdekken en beleven.

9. Raja Yoga : SAMYAMA – Karma zuivering

En dan is er ook een aanvullende techniek  om je karma te zuiveren.  Deze wordt behandeld in de Meester opleiding. Er zijn dertig verschillende soorten concentratie-meditatie-contemplatie oefeningen  Samyama’s , die de hoogste technieken van Yoga vormen. Deze oefeningen openbaren je de werkelijkheid van vele verborgen paranormale vermogens die in je sluimeren. Ze leiden je naar Zelfrealisatie, Verlichting en Bevrijding. De verschillende technieken worden spontaan na vele jaren oefenen. De weg naar een eindeloze gelukzaligheid en een nieuwe magische wereld staat open. Je hoeft alleen nog maar een wens uit te spreken en het gebeurt.

Resultaat: Je zelf waardevol vinden, plezier hebben op jouw spiritueel niveau, je talenten benutten en een bijdrage leveren aan de planeet