Hartzeer geeft energielekken (zwarte gaten) en deze bevinden zich in een specifieke laag van jouw levensenergie container. Deze trekken alle energie in de omgeving als een super magneet aan. Hierin kan zwaar zielsverdriet in zijn opgeslagen. Dus een hele grote hoeveelheid levensenergie lekt door de sterke zuigkracht van dit lek continu weg. Bovendien heb je last van een specifieke meest prominent aanwezige emotie van die specifieke levensenergie laag waarin de meeste zwarte gaten zich bevinden. Zie 5 kleuren hieronder.

expansie van het innerlijke licht
expansie van het innerlijke licht

Waarom innerlijk licht verder laten schijnen voor meer levensgeluk?

Dit is de basis houding van bijna iedereen. En toch is het slimmer om het wel te doen. Jouw innerlijke licht schijnt hierdoor niet verder dan deze specifieke laag welke door de zwarte gaten problemen oplevert. Hierdoor loop je vast in zeer hardnekkige en langdurige patronen in jouw leven, welke voor jouwzelf bovendien ook nog eens zeer moeilijk te herkennen zijn. Hieronder staan deze 6 patronen kort beschreven. 

  1. het verkeerde mentale waanbeeld dat jij Zelf bestaat, dat je perfect in alle omstandigheden dient te zijn, nog van alles moet bereiken en volgens normen, waarden en overtuigingen dient te leven.
  2. niet weten waarom je op planeet Aarde bent niet wetende wat je moet doen en je vaak verveeld voelen.
  3. geen energie hebben voor nieuwe initiatieven, omdat je bedroefd of depressief bent.
  4. altijd aan het strijden bent om zelf zonder hulp uit moeilijke situaties te komen. Je voelt jezelf moe of zelfs uitgeput terwijl je steeds nieuw strijdtoneel opzoekt.
  5. altijd om bevestigingen vragen van derden of foutief de inspiratie of voorbeelden van anderen kopiëren om jouw eigen vertrouwde stap te zetten voor jouw missie en natuurtalenten.
  6. kampen met onzekerheid om jouw natuurtalenten neer te zetten en volledig in het licht te gaan staan. Dan kan je jouw missie op automatische piloot met het goddelijke realiseren.

Inzicht in deze moeilijk te doorbreken patronen hebt je nodig om de zwarte gaten in beweging te krijgen, zodat de daarin opgeslagen angsten, woede, trots, jaloezie of obsessies in korte tijd zeer heftig vrijkomen. Wat je verloren bent resulteert in zielsverdriet en reflecteert een zeer speciale volgorde uit de vrouwelijke kennis van de Levensbloem.

We bieden een retraite programma voor zowel het derde oog (zijn en laten zien) als het hart (niet zijn en verbergen). De laatste bespreken we op deze pagina. Het doel is groeien naar je volledige potentieel door zielsverdriet op te ruimen en daarmee energielekken te dichten. Je bewustzijn wordt hiervan direct hoger. In feite verbetert de kwaliteit van je leven in de 4 deelgebieden gezondheid, werk & inkomen, relaties en uiteraard ook persoonlijke groei.

Zielsverdriet of hartzeer de uitdaging in jouw leven

De meeste personen op de planeet zijn ego centrisch en koesteren hun eigen geluk om zichzelf tijdelijk beter te voelen. Door het zielsverdriet in hun hart wordt hun leven geregeerd door het mentaal denken en de afgeleide emoties. Het gevolg: het ontvluchten van de pijn en het continue zoeken van afwisseling, macht, waardering, herkenning, aandacht en liefde. Elke retraite beslaat een aantal hoofdstukken uit mijn boek Oneness Effort verkrijgbaar bij www.amazon.com en Kindle. We bieden de in Oneness Effort beschreven aanpak ook aan in de online cursus Happy De Peppie.

Oneness Effort
Oneness Effort hartzeer opruimen

Zielsverdriet opruimen en energie in steken

Weest bewust dat het Zielsverdriet Opruim programma uniek is in de wereld en een grote levensverandering oplevert. Het is gebaseerd op de Oneness University lessen tussen 2004-2013 en gechannelde informatie hoe je door traumas kan breken. Kan je deze kennis en ervaring niet effectief onderwijzen zonder dat je eerst jouw mentaal denken en je emoties onder de loep neemt. Zie de eerste retraite als een introductie retraite voor het gehele programma.

There can be miracles when you believe!

From the Prince of Egypt De tekst van deze song zegt alles : er zijn mensen qua spirituele ontwikkeling welke hun innerlijke zielstem horen. Geloof in die begeleiding en schakel het mentale denken met al haar angsten uit en vertrouw en spring in het diepe!

hartzeer life coach
Hartzeer life coach

Retraites Zielsverdriet 5 weekend workshops

Onderwerpen

Denken en emoties overwinnen

paniek

Er is niet 1 mentale perfecte versie van jou zelf.

Het begrijpen van de 2 functies  van het mentaal denken: Heden inkleuren met verleden en angst heden kwijt te raken in toekomst. Mentaal denken is actiever naarmate er meer zielsverdriet aanwezig is en aan het oplossen is. Ook de emoties zijn prominenter aanwezig als je in een levenscrisis zit. Boosheid, gehechtheid, jalousie, trots en onzekerheid behandelen we.

Blokkade in Levensbloem Herkennen

levensbloem

De zes verloren schatten zijn afgeleid van de vrouwelijke kennis van de Heilige Geometrie uit de Levensbloem.

Je bent de ware kennis over jouw Zelf verloren.

Ook ben je bent jouw missie van jouw ziel verloren.

Daarnaast kan je ambitie verloren zijn voor nieuw initiatieven

Je kan jouw eigenwaarde en persoonlijke liefde ook verloren zijn

Je kan ook de kracht om zelf te acteren verloren zijn.

Bovendien ben je de compassie, tevredenheid, dankbaarheid en innerlijke rust verloren om zamen met het goddelijke jouw missie te realiseren

Je hebt een hoger bewustzijn nodig en een staat van hulpeloosheid om deze 6 schatten terug te vinden.

Het in kaart brengen van ons Verdriet

zielsverdriet

Maak een levensfoto vanaf conceptie tot nu toe.

Analyseer jouw meest heftige levensgebeurtenissen op patronen.

Analyseer de meest terugkerende emotie.

Besteed veel aandacht aan de zwangerschap en de eerste 7 levensjaren. 

Realiseer dat de eerste 3 chakra’s hierbij de belangrijkste rol spelen.

Plot de traumatische ervaringen binnen de 8 bollen van de ziel.

Het verkennen van onze schaduwkant

verkennen onze schaduwkant

Accepteer dat je op je ouders lijkt.

Analyseer het leven van je ouders qua emoties.

Accepteer dat zielsverdriet overerft kan zijn.

Jouw grootste uitdaging kan van ouders en voorouders zijn.

Het opruimen van ons verdriet

zielsverdriet opruimen

Focus op de levenspatronen tot aan de conceptie.

Analyseer in welk van de 5 ringen de meeste trauma’s zitten.

Stapel de beelden  en gevoelens van het pijnlijkste patroon.

Houd de focus op het gevoel.

Wacht op de ontlading van het lichaam.

Waarom retraites voor zielsverdriet of hartzeer opruimen?

Je trekt je terug en je neemt afstand tot jouw dagelijkse leven en kiest om een observant te zijn. Zolang je nog te veel verbonden bent is het moeilijker om te observeren. Bovendien ben je zamen met een groep deelnemers met allemaal het zelfde doel: levensgeluk. Afstand tot jouw partner, familie, werk en mobiel dorp of stad in een afgeschermde retraite omgeving geeft een extra dimensie en intensiviteit aan de verdieping gedurende de retraite.